IH közlemények 2008.


Az itt található hivatkozások a kihirdetéskori állapotot tartalmazzák.

IH közlemények 2008.

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 70/2008. (XII. 22.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások ismételt igénybevételének jogosultságát megalapozó jogszabályok jegyzékéről a 2009. február 1-15. támogatási kérelem benyújtási időszakra vonatkozóan
(kapcsolódó hivatkozások: 52/2007. (VI. 28) FVM rendelet; 66/2008. (V. 16.) FVM rendelet; 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet; 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet; 42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet; 1/2008. (I. 4.) FVM rendelet; 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet; 157/2007. (XII. 22.) FVM rendelet; 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet; 5/2008. (I. 17.) FVM rendelet; 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet; 2007. évi CXXIX. (XI. 17.) törvény; 28/2008. (III. 18.) FVM rendelet; 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet; 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet ; 147/2008. (XI. 7.) FVM rendelet; 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet; 150/2008. (XI. 12.) FVM rendelet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 69/2008. (XII. 22.) számú közleménye a Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadók 2008. évi szaktanácsadói tevékenységének értékeléséről

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 68/2008. (XII. 20.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatásban (6-122-01-01) részesülő ügyfelek részére
(kapcsolódó hivatkozások: 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet; 138/2007. (XI. 17.) FVM rendelet; 49/2008. (IV. 23.) FVM rendelet; 105/2008. (VIII. 14.) FVM rendelet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 67/2008 (XII. 16.) számú közleménye a pelletáló gépsorok 136/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján való támogathatóságáról
(kapcsolódó hivatkozások: 136/2008. (X.18.) FVM rendelet; 2004. évi XXXIV. (V. 1.) törvény („KKV"); 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet; 9003/2002. (SK. 6.) KSH közlemény (TEÁOR); 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 66/2008. (XII. 8.) számú közleménye a 60/2008. (XI. 3.) közleményben nem szereplő talajvizsgáló laboratóriumokról

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 65/2008. (XII. 4.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez kapcsolódó támogatási kérelmek módosításáról és a kifizetési kérelmek benyújtásáról
(kapcsolódó hivatkozás: 2007. évi XVII. (III. 30.) törvény )

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 64/2008. (XI. 26.) számú közleménye a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet finanszírozott LEADER helyi akciócsoportok vezető tisztségviselőjének és munkaszervezet vezetőjének maximális munkabéréről valamint a LEADER helyi akciócsoportok feladatairól
(kapcsolódó hivatkozások: a Bizottság 1974/2006/EK (XII. 15.) rendelete; a Bizottság 1975/2006/EK (XII. 7.) rendelete)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2008. (XI. 20.) számú közleménye a LEADER HACS munkaszervezetével, döntéshozó testületének feladataival, valamint az FVM és a LEADER HACS között megkötött együttműködési megállapodással kapcsolatos egyes kérédésekről szóló 59/2008. (X. 31.) IH Közlemény módosításáról

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 62/2008. (XI. 11.) számú közleménye Integrált közösségi és szolgáltató tér cím elnyerésére kiírt pályázati felhíváshoz
(kapcsolódó hivatkozás: 1698/2005/EK (IX. 20.) rendelet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 61/2008. (XI. 5.) számú közleménye
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján a 2007. december 3. és 2008. február 7. között benyújtott támogatási kérelmek esetében a támogatás igénybevételének feltételeként az Irányító Hatóság a 2007. évi XVII. (III. 30.) törvény 14.§ (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően a minimális ponthatárt 64 pontban határozza meg.

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 60/2008. (XI. 3.) számú közleménye a 150/2004 (X. 12.) FVM rendelet szerinti talajvizsgálatok elvégzésére akkreditált laboratóriumok jegyzéke

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 59/2008. (X. 31.) számú közleménye a leader HACS munkaszervezetével, döntéshozó testületének feladataival, valamint az FVM és a LEADER HACs között megkötött együttműködési megállapodással kapcsolatos egyes kérédésekről
(kapcsolódó hivatkozások: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK (IX. 20.) rendelet (EMVA rendelet); a Közös Agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK (VI. 21.) Tanácsi Rendelet; a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. (III. 30.) törvény; az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK (IX. 20.) tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet; az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet; 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet keretében benyújtandó kérelmek vonatkozásában)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 58/2008. (X. 30.) számú közleménye a „Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) cím elnyerésére a hevesi kistérségben címbirtokosi pályázat 2008" végeredményéről
(kapcsolódó hivatkozások: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK (IX. 20.) tanácsi rendelet; 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet; 2007. évi XVII. (III. 30.) törvény; az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet; a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. (XI. 18.) törvény)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 57/2008. (X. 21.) számú közleménye a 2007-2013 tervezési időszakban megvalósítandó LEADER Program helyi szintű végrehajtása érdekében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága és a megalakult LEADER Helyi Akciócsoportok közötti együttműködési megállapodás kiküldéséről

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 56/2008. (X. 2.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendeletben maghatározott kifizetési kérelem benyújtási időszakának módosításáról

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 55/2008. (X. 2.) számú közleménye értékelő táblák megküldési határideje

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 54/2008. (X. 2.) számú közleménye a Leader Helyi Akciócsoport munkaszervezetének megalakulásáról
(kapcsolódó hivatkozások: 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet; 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet; 1698/2005/EK (IX. 20.) tanácsi rendelet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 53/2008. (X. 1.) számú közleménye az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére kiírt pályázati felhíváshoz
(kapcsolódó hivatkozás:  1698/2005/EK (IX. 20.) rendelet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 52/2008. (IX. 16.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján igényelhető támogatásról

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 51/2008. (IX. 5.) számú közleménye az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére kiírt pályázati felhíváshoz
(kapcsolódó hivatkozások:  1698/2005/EK (IX. 20.) rendelet; http://www.ikszt.hu)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 50/2008. (IX. 4. ) számú közleménye a 2008/2009. gazdálkodási évben elvégzendő talajvizsgálatokról a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részt vevő földhasználók számára
(kapcsolódó hivatkozások: 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet; 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 49/2008. (VIII. 29.) számú közleménye a 93/2007. (VII. 29.), valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet által szabályozott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER fejezetének végrehajtásra való előkészítéséről
(kapcsolódó hivatkozások: 45/1998 (VI. 24.) IKIM rendelet; 93/2007. (VII. 29.); 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 48/2008. (VIII. 19.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet alapján létrejövő jogi személyiségű szervezetek nyilvántartásba vételének, illetve bejegyzésének elősegítéséről
(kapcsolódó hivatkozások: 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet; 101/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 47/2008. (VIII. 18.) számú közleménye a 93/2007. (VII. 29.), valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletek alapján elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia módosításának benyújtásáról

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 46/2008. (VIII. 11.) számú közleménye Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére kiírt pályázati felhíváshoz
(kapcsolódó hivatkozás: 1698/2005/EK rendelet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 45/2008. (VII. 25.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások ismételt igénybevételének jogosultságát megalapozó jogszabályok jegyzékéről
(kapcsolódó hivatkozások: 1/2008. (I. 4.) FVM rendelet; 5/2008. (I. 17.) FVM rendelet; 28/2008. (III. 18.) FVM rendelet; 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet; 42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet; 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet; 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet; 66/2008. (V. 16.) FVM rendelet; 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet; 157/2007. (XII. 22.) FVM rendelet; 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet; 2007. évi CXXIX. (XI. 17.) törvény)

Közlemény (2008. VII. 24.) a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésével kapcsolatos változásokról

„Megújuló közösségi épületek, bővülő közszolgáltatások helyben, az ott élők igénye szerint" - Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatóságának sajtóközleménye az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek" kialakításának koncepciójáról

Pályázati felhívás Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér cím elnyerésére
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) a 1698/2005/EK rendelet 56. cikke alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) III. tengelyes vidékfejlesztési intézkedésének keretében, a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan 2008. július 18-án pályázatot hirdetett az „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (továbbiakban: IKSZT) Cím" elnyerésére.
(mellékletek: IHpf_2008_(VII_18)_Pályázati_felhívás_Integrált_Közösségi_és_Szolgáltató_Tér_cím_elnyerésére_mellékletek.zip)
(kapcsolódó hivatkozás: Az ÚMVP Irányító Hatóságának 23/2009. (IV.23.) számú közleménye az Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér cím pályázat tárgyában)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 44/2008. (VII.17.) számú közleménye a Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadók 2008. évi kötelező továbbképzéséről és vizsgájáról
(kapcsolódó hivatkozások: a Szaktanácsadói Névjegyzékről szóló 95/1999. (XI. 5.) FVM rendelet; http://www.vkszi.hu)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 43/2008. (VII. 10.) számú közleménye a „Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) címbirtokosi pályázat 2008" végeredményéről
(kapcsolódó hivatkozások: 1698/2005/EK tanácsi rendelet; 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet; 2007. évi XVII. (III. 30.) törvény; 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet; 2004. évi CVII. (XI. 18.) törvény)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 42/2008 (VII. 8.) számú közleménye a 41/2008. (VII. 3.) IH közlemény végrehajtását segítő, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák benyújtási helyének meghatározásáról

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 41/2008. (VII. 3.) számú közleménye a 93/2007 (VII. 29.), valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet által szabályozott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Irányító Hatósághoz történő benyújtásáról és a tervezést a 2. körben megkezdő tervezést koordináló csoport munkájáról

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 40/2008. (VI. 5.) számú közleménye a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet folyamatban lévő módosításáról

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 39/2008. (V. 29.) számú közleménye a 21/2008. (IV. 2.) ÚMVP közlemény kiegészítéséről
(kapcsolódó hivatkozások: 1698/2005/EK (IX. 20.) Tanácsi rendelet; 2007. évi XVII. (III. 30.) törvény; az ÚMVP Irányító Hatóságának 21/2008. (IV. 2.) közleménye (és mellékletei ld. ott); 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet; Gépkatalógus)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 38/2008. (V. 27.) számú közleménye a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet által szabályozott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Irányító Hatósághoz történő benyújtásáról, valamint a tervezési csoport munkájáról
(mellékletek: 1. sz. melléklet (DOC); 2. sz. melléklet (DOC); 3. sz. melléklet (DOC))

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 37/2008. (V. 26.) számú közleménye a 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet által szabályozott tervezést koordináló csoport 3. mérföldkő előtti munkájáról

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 36/2008. (V. 16.) számú közleménye az integrált közösségi és szolgáltató tér (IKSZT) működtetésére, illetve kialakítására való jogosultság elnyerésére vonatkozó pályázati útmutató társadalmi vitára bocsátásáról

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 35/2008. (V. 16.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendeletben szabályozott „Gépjárműkatalógus a kistérségi közlekedési szolgáltatások bővítéséhez" című gépjárműkatalógus (11/2008. (II. 29.) IH közlemény) módosításáról
(mellékletek: „B” kategóriás jogosítvánnyal vezethető gépjárművek (módosítva: 2008. május 21.); „D” kategóriás jogosítvánnyal vezethető gépjárművek (módosítva: 2008. május 19.); Formanyomtatvány (XLS); 11/2008. (II. 29.) IH közlemény és annak melléklete)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 34/2008. (V. 13.) számú közleménye a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 33/2008. (V. 9.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás kifizetési kérelmeiről
(kapcsolódó hivatkozások: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet (MgTE rendelet); 796/2004/EK rendelet; az ÚMVP Irányító Hatóságának 26/2008. (IV. 16.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 32/2008. (IV. 28.) számú közleménye a 2007/2008. gazdálkodási évben érvényes Érzékeny Természeti Területek fizikai blokkazonosító szinten meghatározott listáról
(kapcsolódó hivatkozás: A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 31/2008. (IV. 26.) számú közleménye a sérülékeny ivóvízbázisok által érintett blokkokról
(kapcsolódó hivatkozás: 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 30/2008. (IV. 25.) számú közleménye az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok által alakítandó, 12/2008. (III. 7.) ÚMVP Irányító Hatósági közlemény által felfüggesztett jogi személyiségű szervezet létrehozására irányuló folyamat újraindításáról szóló 16/2008. (III. 27.) ÚMVP Irányító Hatósági közlemény módosításáról
(melléklet: IHk_2008_030_(IV_25)_IHkozlemeny_mellekletek.zip)
(kapcsolódó hivatkozások: az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2008. (III. 7.) közleménye; az ÚMVP Irányító Hatóságának 16/2008. (III. 27.) közleménye)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 29/2008. (IV. 24.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet módosításának egyes kérdéseiről szóló 25/2008. (IV. 7.) IH Közlemény módosításáról
(kapcsolódó hivatkozások: az ÚMVP Irányító Hatóságának 25/2008. (IV. 7.) közleménye; http://www.vkszi.hu)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 28/2008. (IV. 21.) számú közleménye egyes ÚMVP jogcímek kérelembenyújtási időszakának meghosszabbításáról
(kapcsolódó hivatkozások: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III.27.) FVM rendelet; az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III.7.) FVM rendelet; az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2008. (III.7.) FVM rendelet; az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 27/2008. (IV. 17.) számú közleménye az élelmiszeripari gépek, technológiai berendezések katalógusáról
(mellékletek: IHk_2008_027_(IV_17)_IHkozlemeny_mellekletek.zip)
(kapcsolódó hivatkozás: 47/2008. (IV.17.) számú FVM rendelet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 26/2008. (IV. 16.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatási kérelmekről
(kapcsolódó hivatkozás: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól 88/2007. (VIII.17.) FVM rendelet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 25/2008. (IV. 7.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet módosításának egyes kérdéseiről
(kapcsolód jogszabály: az ÚMVP Irányító Hatóságának 29/2008. (IV. 24.) közleménye)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2008. (IV. 4.) számú közleménye a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia tervezésben helyi közösségenként allokálható forrásokról
(kapcsolódó hivatkozások: 240/2006 (XI.30.) Kormányrendelet; 311/2007 (XI. 17.) Kormányrendelet )

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 23/2008. (IV. 4.) számú közleménye a 2007/2008. gazdálkodási évben az agrár-környezetgazdálkodási támogatás keretében igénybe vehető célprogram-specifikus hasznosítási kódokról
(kapcsolódó hivatkozás: A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól, többször módosított 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 22/2008. (IV. 4.) számú közleménye a 2007/2008. gazdálkodási évben a kedvezőtlen adottságú területek támogatás keretében igénybe vehető hasznosítási kódokról
(kapcsolódó hivatkozások: 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 21/2008. (IV. 2.) számú közleménye a 35/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján támogatható gépekről, berendezésekről
(mellékletek: IHk_2008_021_(IV_2)_IHkozlemeny_mellekletek.zip)
(kapcsolódó hivatkozások: 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet; az ÚMVP Irányító Hatóságának 7/2009. (II. 20.) közleménye (és mellékletei ld. ott); Gépkatalógus)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 20/2008.(IV. 1.) számú közleménye a 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet értelmében a területi hatály módosításával elismert, valamint az elutasított helyi közösségekről és 13/2008 (II. 15.) FVM rendelet alapján további egyeztetésre utasított helyi közösségekről

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 19/2008. (III. 28.) számú közleménye a fás- és lágyszárú energiaültetvények telepítésének megkezdéséről
(Kapcsolódó jogszabályok: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 18/2008. (III. 28.) számú közleménye mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításához nyújtott támogatások 2008. évben
(Kapcsolódó jogszabályok: 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet; 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 17/2008. (III. 28.) számú közleménye 1. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében megjelent 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó üzleti tervről. 2. Üzemi öntözés fejlesztés (2.1 célterület) keretében esőszerű öntözés beruházás megvalósításakor kút és víztárolás berendezései is elszámolható kiadások.
(melléklet: IHk_2008_017_(III_28)_IHkozlemeny_ontozes_uzleti_terv.rtf)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 16/2008. (III. 27.) számú közleménye az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok által alakítandó, 12/2008. (III. 7.) ÚMVP Irányító Hatósági Közlemény által felfüggesztett jogi személyiségű szervezet létrehozására irányuló folyamat újraindításáról
(kapcsolódó hivatkozások: az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2008. (III. 7.) közleménye; az ÚMVP Irányító Hatóságának 30/2008. (IV. 25.) közleménye; 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 15/2008. (III. 25.) számú közleménye a Kedvezőtlen Adottságú Területekben érintett blokkok 2008. évi listájáról

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 14/2008. (III. 13.) számú közleménye a 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet által szabályozott tervezési csoport 2. mérföldkő előtti munkájáról

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 13/2008. (III. 11.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdés c) pontja szerinti elismert zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet megnevezését az alábbiakban tesszük közzé.

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2008. (III. 7.) számú közleménye az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok által a 93/2007 (VIII. 29.) FVM rendelet alapján alakítandó jogi személyiségű szervezet létrehozásának időszakos felfüggesztéséről
(kapcsolódó hivatkozások: az ÚMVP Irányító Hatóságának 16/2008. (III. 27.) közleménye; az  ÚMVP Irányító Hatóságának 30/2008. (IV. 25.) közleménye és annak melléklete (ld. ott))

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 11/2008. (II. 29.) számú közleménye
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 3.§-ában meghatározott célokhoz illeszkedően, és a rendelet 5. § (5)-(7) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően a Közlemény tartalmazza a Gépjárműkatalógust a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez, valamint a (6) bekezdés szerinti - a Gépjárműkatalógusban nem szereplő gépjárművek felvétele céljából - formanyomtatványt.
(melléklet: IHk_2008_011_(II_29)_IHkozlemeny_formanyomtatvany)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 10/2008. (II. 20.) számú közleménye a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet által szabályozott tervezést koordináló csoport munkájáról

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 9/2008 (II. 27.) számú közleménye a Gépkatalógus 3311., 3331. gépváltozatai alá tartozó gépek, berendezések 2-es, 3-as korszerűségi mutatójának megállapításáról
(kapcsolódó hivatkozás: Gépkatalógus)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 8/2008. (II. 19.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes szabályairól szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet folyamatban levő módosításáról

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 7/2008. (II. 15.) számú közleménye a 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet értelmében a területi hatály módosításával elismert, valamint az elutasított helyi közösségekről és 13/2008 (II. 15.) FVM rendelet alapján további egyeztetésre utasított helyi közösségekről

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2008. (I. 30.) számú közleménye a fás szárú energiaültetvények telepítéséről és támogathatóságáról a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Agrár-környezetgazdálkodási jogcím (AKG) szántóföldi célprogramjaiban részt vevő szántóterületeken
(kapcsolódó hivatkozások: az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet; az egyszerűsített terület alapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 5/2008. (I. 29.) számú közleménye
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdésének f) pontja adminisztrációs hiba miatt hatályon kívül lett helyezve, melynek korrekciója folyamatban van.

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 4/2008. (I. 28.) számú közleménye az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében megjelent 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó üzleti tervről
(melléklet: IHk_2008_004_(I_28)_IHkozlemeny_melleklet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 3/2008. (I. 28.) számú közleménye
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a 2200/96/EK 19-22. cikkelyében előírt szempontok alapján elismert zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet megnevezését az alábbiakban tesszük közzé.

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 2/2008. (I. 18.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatásoknak a Területi Szaktanácsadási Központok részére 2008. évben rendelkezésre álló kvótáiról
(kapcsolódó hivatkozás: 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 1/2008. (I. 17.) számú közleménye a Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadók 2007. évi szaktanácsadói tevékenységének értékeléséről
(melléklet: IHk_2008_001_(I_17)_IHkozlemeny_mellekletek)
(kapcsolódó hivatkozás: a Szaktanácsadói Névjegyzékről szóló  95/1999. (XI. 5.) FVM rendelet)

Menü

Főoldal

Navigáció