I. tengely - Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészeti ágazat versenyképességének javítása (Versenyképesség javító intézkedések)

[111.01] Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

Tovább a teljes cikkre

[111.02] Általános agrárpolitikai és ügyfélszolgálati tájékoztatás

Tovább a teljes cikkre

[112.01] Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások

Tovább a teljes cikkre

[113.01] Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása ("gazdaságátadás")

Tovább a teljes cikkre

[114.01] Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások

Tovább a teljes cikkre

(121 Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése)

Tovább a teljes cikkre

[121.01] Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások ("ÁTK I. / trágyatároló; ÁTK II.-III. / komplex; ÁTK IV. / baromfi; ÁTK V. / komplex")

Tovább a teljes cikkre

[121.02] A mezögazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatások ("kazáncsere / biomassza")

Tovább a teljes cikkre

[121.03] Rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás ("ültetvénytelepítés fás szárú")

Tovább a teljes cikkre

[121.04] Évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások ("ültetvénytelepítés lágy szárú")

Tovább a teljes cikkre

[121.05] A kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások ("kertészet korszerűsítése")

Tovább a teljes cikkre

[121.06] Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások ("élip" / "üzemi diverzifikáció")

Tovább a teljes cikkre

[121.07] Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások

Tovább a teljes cikkre

[121.08] A növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás ("szárítók")

Tovább a teljes cikkre

[121.09-10] Ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások ([121.09] gyümölcs, [121.10] kertészet])

Tovább a teljes cikkre

[121.09] Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011 évtől nyújtandó támogatások ("ültetvények gyümölcs")

Tovább a teljes cikkre

[121.10] Kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások ("ültetvények kertészet")

Tovább a teljes cikkre

[121.11] Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások ("gép" / "kertészeti gép")

Tovább a teljes cikkre

[121.12] Önálló építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások ("önálló gépbeszerzés")

Tovább a teljes cikkre

[121.13] Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások ("nyersszesz/nyersolaj")

Tovább a teljes cikkre

[122.01] Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások

Tovább a teljes cikkre

[123.01] Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás (nem mezőg.)

Tovább a teljes cikkre

[123.02] Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatás

Tovább a teljes cikkre

[125.01] Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése (közösségi)

Tovább a teljes cikkre

[125.02] A mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatás

Tovább a teljes cikkre

[142.01] A termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások ("TCs")

Tovább a teljes cikkre

Menü

Főoldal

Navigáció