A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése (323) intézkedés rövid bemutatása
Az intézkedés célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a településkép és a környezet állapotának javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása, és ezáltal a települések vonzerejének növelése.
Támogatás vehető igénybe a helyi vagy országos védelem alatt álló építmények külső felújítására, építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az érintett épület vagy
épületrész belső felújítására, korszerűsítésére, az építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén, az épület közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására, a rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítására, kapcsolódó zöld felületeinek rendezésére, létrehozására, felújítására, kerítésének kialakításra, felújítására (1.célterület). Támogatás vehető igénybe továbbá a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására, természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új pihenőhelyek létesítésére, meglévők felújítására, természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára (2.célterület), valamint a helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítására: tanösvény, tematikusút, túraútvonalak kialakítására,  tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet védelméről, helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről táblák készítésére és elhelyezésére (3.célterület)

A jogcím keretében igénybe vehető támogatás részletes feltételeit a 138/2008. (X.18) FVM rendelet, valamint ennek módosítása, a  171/2008. (XII.30) FVM  rendelet tartalmazza.

Letölthető dokumentum:

Vidéki.tábla.xls