A Tanács 1698/2005/EK (2005. szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló rendelete értelmében az EMVA finanszírozhatja a programhoz kapcsolódó segítségnyújtás előkészítő, irányítási, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeit. Az egyes programokra jutó teljes összeg legfeljebb 4%-a fordítható ezekre a tevékenységekre.
A Technikai Segítségnyújtás az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program haté¬kony lebonyolítását kívánja elősegíteni, melynek keretében az intézkedések és tevékenységek megva¬lósítása, lebonyolítása során az intézményrendszer részéről felmerülő, különböző természetű forrásigények kielé¬gítését szolgálja.
Ennek megfelelően TS keretében támogatásra jogosult a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet alapján:
- Az ÚMVP Irányító Hatósága (Vidékfejlesztési Minisztérium)
- VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet
- A Kifizető Ügynökség (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal)
- A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (annak tagjai illetve intézményi struktúrája)

A Technikai Segítségnyújtás intézkedésbe tartozó három tevékenységcsoport, melyekre a kedvezményezettek kaphatnak támogatásokat:
- 1. tevékenység: A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) létrehozása és mű¬ködtetése, amely a vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezetek és közigaz-gatási szervek információs és együttműködési tevékenységeit koordinálja.
- 2. tevékenység: Az ÚMVP végrehajtásával, értékelésével, auditálásával, elle-nőrzésével és nyomon követésével kapcsolatos feladatok
- 3. tevékenység: A program által kínált lehetőségekről és annak eredményeiről való tájékoztatás, a széleskörű nyilvánosság megteremtése, a kommunikációs akcióterv végrehajtása érdekében tett intézkedésekkel kapcsolatosan felmerülő költségek finanszírozása: tanulmányok készítése, képzési programok, workshopok, publikációk.
Mint minden uniós támogatási program, így az ÚMVP, és azon belül a TS is utófinanszírozásos alapon működik. A program futamideje pedig megegyezik a Európai Unió programozási időszakával, azaz 2007-2013-ig tart.

Letölthető dokumentumok:

36/2010. (XI. 30.) VM rendelet

23/2010. (III. 16.) FVM rendelet

131/2008. (X. 1.) FVM rendelet