214 C. Növényi genetikai erőforrások megőrzése

A jogcím célja a mezőgazdasági genetikai erőforrások ex situ és in situ megőrzésének, jellemzésének, begyűjtésének és hasznosításának megvalósítása. A jogcím két alintézkedésből áll:

1.)                Őshonos és veszélyeztetett állatfajták megőrzése

2.)                Ritka és veszélyeztetett növényfajták (növényi genetikai erőforrások) és mikroorganizmusok megőrzése

Az alintézkedések mind szakmai, mind végrehajtási szempontból élesen elkülönülnek egymástól, valamint a támogatásban várhatóan részt vevők köre is eltérő, ezért az alintézkedések keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló rendeletek külön kerülnek kidolgozásra.A ritka és veszélyeztetett növényfajták (növényi genetikai erőforrások) és mikroorganizmusok megőrzése alintézkedés támogatási rendelete 2011. június 10-én jelent meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet címmel.Az intézkedés keretében a termesztett növényfajok tájfajtái, termesztésből kiszorult fajtái, ökotípusai tételeinek megőrzése kerül támogatásra.  Mikroorganizmusok esetében az intézkedés a növénytermesztés, az állattenyésztés, az élelmiszeripar, az erdőgazdálkodás, a talajvédelem, a vízgazdálkodás stb. területein hasznos és káros tevékenységet végző mikroorganizmusok tartósítását és hosszú idejű fenntartását támogatja.


A támogatási kérelmek benyújtására 2011. július 15. és augusztus 10. között kerül sor.