Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó

kompenzációs támogatás

Az intézkedés tartalma kizárólag a Natura 2000 gyepterületekre terjed ki, fő célja a vonatkozó uniós jogszabályokban felsorolt indikátorfajok, valamint kijelölt élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése az azt létrehozó, illetve fenntartó környezetkímélő földhasználati módok fenntartásával. A Natura 2000 területeken a kompenzációs kifizetés „a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól” szóló 269/2007. (X. 18.) Kormányrendeletben foglalt előírások betartásának ellentételezése céljából vehető igénybe a 128/2007. (X.31.) FVM rendelet alapján.

A támogatás formája normatív, vissza nem térítendő, terület alapú kompenzációs támogatás. A támogatás mértéke évenként 38 euró/ha. A kérelem benyújtása, valamint a benyújtásra nyitva álló időszak: minden évben május 15-ig, az egységes területalapú támogatás iránti kérelemmel együtt történik.