Új Magyarország Vidékfejlesztési Program - Monitoring Bizottság Az Európai Unió Vidékfejlesztési Bizottsága 2007. október 24-én egyhangú szavazással elfogadta az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot (ÚMVP). Az uniós országok között az első egyharmadban fogadták el Magyarország Programját, amely nagymértékben tükrözi a magyar agrárium diplomáciai sikerességét.

A következő 7 éves periódusban hazánk új lehetőségek elé néz, körülbelül 1300 Mrd Ft uniós forrást használhat fel, amely teljes egészében az agrárium, a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére fordítható. Az összeg hatékony felhasználásával lehetővé válik, hogy a megkezdett szerkezetváltás folytatódjon, a vidéki térségek leszakadása lelassuljon, és megkezdődjön ezen területek társadalmi-gazdasági felzárkózása is.

Az ÚMVP Irányító Hatóság (IH) felelős a Program hatékony, eredményes és szabályszerű módon történő irányításáért és végrehajtásáért. Az ÚMVP Irányító Hatóság szerepét az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet (továbbiakban alaprendelet) 75. cikke rendelkezése értelmében korábban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) Közösségi Ügyekért Felelős Szakállamtitkárság töltötte be. 2010. májusától az IH vezetői tisztségét Búsi Lajos vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár látja el.

Az alaprendelet 77. cikkének rendelkezése értelmében a Program eredményes, hatékony és minőségi végrehajtásának felügyelete céljából Monitoring Bizottság felállítására került sor, a Programot jóváhagyó határozat kiadását követő három hónapon belül. Az ÚMVP Monitoring Bizottság szervezeti összetétele a Programban rögzítésre került, biztosítva az érintett szaktárcák, szociális szervezetek, közreműködő szervezetek, civil érdekvédelmi szervezetek, szakmai szervezetek, esélyegyenlőséget képviselő szervezetek, önkormányzati érdekszövetségek, a hét Regionális Fejlesztési Tanács, az Európai Bizottság és egyéb, a Program végrehajtásában érintett intézmények. részvételét. A Monitoring Bizottság az alaprendeletben, illetve az ÚMVP-ben rögzített döntési jogkörrel és tanácskozási jogkörrel felruházott tagokból áll.

Letölthető dokumentum:

UMVPMB_ugyrend_modositas_2013_06_27_elfogadott.doc