IV. tengely - Leader

Az ÚMVP IV. tengelye a LEADER-program, amelynek célja a vidéki gazdaság fejlődése érdekében tett intézkedések összekapcsolása.
A LEADER rendelet a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a LEADER Akciócsoportok által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott LEADER fejlesztések megvalósításának elősegítése érdekében meghirdetésre kerülő LEADER pályázati feltételeket és támogatási célokat határozza meg.
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehatásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet alapján pályázat benyújtására (LEADER benyújtás 1. kör) 2009. október 1 – 2009. november 16. között volt lehetőség. A benyújtási időszakban mintegy 4300 pályázat érkezett be, ami több mint 15 MRD Ft támogatási igényt jelent.
A LEADER program első körös végrehajtásának nehézségei nyomán szükségesnek mutatkozott egy átfogó felülvizsgálat lefolytatása. Létrehozásra került a LEADER Munkacsoport, amely a LEADER program egyszerűsítésének, problémái javításának lehetőségeit feltáró dokumentumot készített „Tanulmány a LEADER program egyszerűsítésére, okszerűsítésére, közismert problémáinak kijavítására” címmel. A tanulmány alapján elkészült a vitaanyag, amely a LEADER program átalakítását célzó főbb területeket foglalja össze. A LEADER program átalakítása tárgyában elindított társadalmi vita során a Helyi Akciócsoportok a hozzászólásaikat a társadalmi vitaanyagban nevesített témák szerint fogalmazták meg.
A LEADER jogcímek (LEADER benyújtás 2. kör) újbóli megnyitására, a társadalmi vita során beérkezett közel 900 vélemény figyelembe vételével történt módosítást követően az Irányító Hatóság tervei szerint 2011 szeptemberében kerül sor.

HACS-ok adatai:

HACs-ok nevei és honlaphivatkozásai

HACs települések listája

A LEADER HACS-ok illetékességi területe

 

Menü

Főoldal

Navigáció