A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások (tanyabusz)

A támogatás célja a kistérségi közlekedési szolgáltatások (különösen a falu- és tanyagondnoki szolgáltatások) fejlesztésének támogatásával a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések és tanyák esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a települések szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint jobb életminőség elérése.
Az intézkedés keretében támogatás nyújtható új közlekedési szolgáltatás létrehozására, már működő szolgáltatás kapcsán új gépjármű beszerzésére, valamint a beszerzett gépjármű akadálymentesítésére.
Az intézkedés keretében támogatásra jogosultak a 9/2008. (I.24.) FVM rendelet melléklete szerinti településen működő települési önkormányzatok, valamint székhellyel, illetve telephellyel rendelkező nonprofit szervezetek, továbbá a rendelet mellékletében szereplő tagönkormányzatok által létrehozott önkormányzati társulások.

 

Letölthető dokumentum:

Tanyabusz.tábla.xls

Menü

Főoldal

Navigáció